بازدید3ساعته اعضای شورای اسلامی شهر از فعالیت های عمرانی حوزه سیمامنظروفضای سبز شهری

بازدید3ساعته اعضای شورای اسلامی شهر از فعالیت های عمرانی حوزه سیمامنظروفضای سبز شهری

بازدید3ساعته اعضای شورای اسلامی شهرسنندج از فعالیتهای عمرانی سازمان سیمامنظرو فضای سبز شهری شهرداری
به روایت تصویر

ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات