بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تصویب شد

بودجه سال ۱۳۹۹ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) تصویب شد

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از پایگاه خبری شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ، حیدر فرزانه معاون توسعه مدیریت و منابع شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: تصویب بودجه اصلاحیه سال ۱۳۹۸، تصویب برنامه و بودجه سال ۱۳۹۹، تصویب برنامه توسعه ۵ ساله شهر فرودگاهی، نحوه وصول مطالبات از شرکت های هواپیمایی داخلی و همچنین برنامه های توسعه ای شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از مباحث مباحث مطرح شده در مجمع عمومی شرکت بود. وی با اشاره به تشریح هزینه های جاری شش ماه اول سال ۱۳۹۸ در این جلسه ادامه داد در این گزارش قرارداد های حجمی، هزینه های اداری و عمومی و حقوق و دستمزد طبق مصوبه سال ۱۳۹۸ بررسی شد. گفتنی است، مجمع عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با حضور شهرام آدم نژاد معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و نماینده ویژه وزیر در امورمجامع، ناصر ثمری ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات