طرح احداث و بهسازي بيش از 11 هزار متر شبكه هاي توزيع برق در بسطام

در شش ماهه اول امسال انجام شد؛

طرح احداث و بهسازي بيش از 11 هزار متر شبكه هاي توزيع برق در بسطام

مدير امور برق بسطام گفت: در شش ماهه اول سال جاري، 11هزار و 464 متر شبكه هاي فشار ضعيف و فشار متوسط هوائي و زميني در منطقه بسطام اجرائي شده است.

سيد حميدرضا موسوي با اشاره به اين كه هشت هزار و 54 متر شبكه توزيع برق از ابتداي امسال تاكنون داير گرديده افزود: سه هزار و 410 متر از اين شبكه ها نيز بهينه سازي گرديده است.

وي با بيان اين كه 12 ايستگاه توزيع برق باقدرت 840 كيلوولت آمپر در جهت تغذيه برق متقاضيان و مشتركان جديد نصب شده تصريح كرد: با برقراري اين تعداد ترانس هوائي ، هم اينك مجموع ظرفيت پست هاي توزيع برق منطقه بسطام، 97 هزار و 865 كيلوولت آمپر مي باشد.

وي با ابراز اين كه دايرنمودن يك هزار و 816 متر كابل خودنگهدار، از طرح هاي صورت گرفته اين امور به شمار مي رود اضافه كرد: در مدت زمان قيد شده ، 64 پروژه عمراني برق رساني انجام شده كه جهت عملياتي نمودن اين تعداد پروژه، 16 ميليارد و 605 ميليون ريال سرمايه گذاري شده است.

موسوي اظهارداشت: احداث شبكه فشار متوسط و فشار ضعيف و نصب پست عمومي هوائي به قدرت 100 كيلوولت آمپر در خيابان باباابوالقاسم ، توسعه پست عمومي وشبكه فشار متوسط روستاي اميريه و بهسازي شبكه فشار ضعيف جهت رفع ضعف ولتاژ مشتركين و دايرنمودن سرخط عمومي راقع در روستاي ميقان، از ديگر اقدامات اجرائي شده در شش ماهه نخست سال جاري محسوب مي شوند.

وي همچنين اعلام كرد: رينگ فيدر محرّم با ابرسج فاز يك به طول چهار هزار متر، برقراري شبكه فشار متوسط ، پست عمومي 50 كيلوولت آمپر و يك هزار و 700 متر شبكه فشار ضعيف به منظور تامين برق متقاضيان شهرك اميرالمومنين روستاي قلعه نوخان ، در سه ماهه سوم امسال به اجرا درخواهند آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات