رویکرد مردم‌محور در حفظ باغات

مسجدجامعی ادامه داد: ما باید شرایطی فراهم کنیم که شهروندان بتوانند فضاها و باغ‌های خودشان را حفظ کنند. این سیاستی بودکه آن موقع در شورای‌عالی شهرسازی موردنظر دکتر حناچی هم قرار داشت و به آن توجه می‌شد. وی با ذکر این نکته که لازم است در نگاه به شهرسازی تغییر رخ دهد بیان کرد: یکی از محورهای این تغییر آن است که برای حفظ فضای سبز باید به صاحبان آنها اهمیت داد و تشویق‌شان کرد که فضای سبز و مشجر خود را حفظ و از آن مراقبت کنند. باید برای جمله مشهور «هر خانه یک درخت» که در گذشته وجود داشته اهمیت قائل باشیم و آبادانی شهر را به شهروندان بسپاریم. عضو شورای شهر تهران سپس با ذکر مثال باغ مستوفی که رو به خشکی می‌رفته گفت: برای جلوگیری از خشک شدن این باغ یک راهش این بود که شهرداری تهران آن را بخرد و حفظ کند. اما راه دیگر ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات