برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری آبفا شهری و روستایی استان قزوین

برگزاری اولین دوره مسابقات مهارت های فنی و تخصصی بهره برداری آبفا شهری و روستایی استان قزوین

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات