برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دربنیاد مسکن استان

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات دربنیاد مسکن استان


به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی،با حضور 33 نفر از کارشناسان فنی ومدیران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستانها، دوره آموزشی آشنایی با قانون برگزاری مناقصات درسالن اجتماعات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان برگزار شد.
گفتنی است هدف ازبرگزاری این دوره آموزشی به مسائل مختلفی از جمله: مفاهیم اساسی شامل : مناقصه و وانواع آن ، اسناد و مدارک مورد نیاز فرایند مناقصه ، انواع قراردادو اجرای آن و در زمینه برگزاری کميسيون مناقصات به ساختار و جايگاه کميسيون مناقصات ، آيين نامه کميسيون مناقصات ، گزارش کار در کميسيون مناقصات، شرايط و مراحل انعقاد قرارداد، کميته فني و بازرگاني، نحوه گشايش پاکت نرخ و انتخاب پيمانکار بوده است.


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آذربایجان شرقی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات