برگزاری دومين روز آزمون ورود به حرفه مهندسی همزمان در حوزه هاى اصفهان و کاشان

برگزاری دومين روز آزمون ورود به حرفه مهندسی همزمان در حوزه هاى اصفهان و کاشان

جمعه مورخ ١٩ مهر ماه، در دومین روز برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی ، مهندس عسکری از محل برگزاری این آزمون در حوزه كاشان و محل دانشگاه دولتى اين شهرستان بازديد نمود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات