کوی میخک ۹ شهرک شهید تجلائی آسفالت ریزی شد

کوی میخک ۹ شهرک شهید تجلائی آسفالت ریزی شد

به گزارش شهریار ، نیروهای معاونت فنی و عمرانی این منطقه با ۸۵ تن آسفالت، کوی میخک ۹ شهرک شهید تجلائی را به صورت کامل و اساسی آسفالت ریزی کردند.

کارکنان معاونت فنی و عمرانی منطقه، برای آماده سازی کوی میخک برای آسفالت ریزی، آسفالت های معیوب و آسیب دیده و فرسوده این کوچه را تخریب و جمع آوری کرده و کف کوچه را نیز تسطیح و کمپکت و برای آسفالت ریزی اساسی آماده سازی کرده بودند.

معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ همه روزه در سطح حوزه استحفاظی این منطقه در اقداماتی فشرده و منسجم و مطابق مطالعات و مشاهدات کارشناسان خود، برنامه ریزی کرده و کوی و معابر مورد نیاز را به صورت اساسی آسفالت ریزی می کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات