ناآگاهی معماران جوان از مسئله انرژی و رعایت اقلیم در ساختمان/ کمیته‌های معماری در مناطق شهرداری ایجاد شود

دبیر جامعه مهندسان مشاور ایران با تاکید بر ضرورت توجه به آموزش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان ها گفت: آموزش در زمینه مصرف بهینه انرژی و احداث ساختمان های پایدار باید در دانشگاه ها جدی گرفته شود.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات