ارائه روشی برای ساخت و تولید مخازن نازک کامپوزیتی

ارائه روشی برای ساخت و تولید مخازن نازک کامپوزیتی

پژوهشگران دانشگاه صنعتی شریف ارائه روش جدیدی برای ساخت لوله ها و مخازن نازک کامپوزیتی شدند.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) دکتر محمدصادق محبی از محققان این طرح با بیان اینکه در این طرح با استفاده از فرآیند فلوفرمینگ روشی برای ساخت لوله ها، سیلندرها و مخازن جدار نازک چند لایه ارائه شد، گفت: در این روش که "اتصال چرخشی" نامگذاری شده است، کاهش ضخامت جداره لوله های فلزی پس از عملیات سطحی باعث اتصال آنها و تولید لوله ای کامپوزیتی و دو فلزی می شود.

وی ادامه داد: اتصال ایجاد شده به وسیله آزمون لایه کنی، بررسی های متالوگرافیکی و مطالعه سطح شکست توسط میکروسکوپ الکترونی مورد ارزیابی قرار گرفت.

به گزارش بنانیوز به نقل از مهر، محبی به نتایج به دست آمده از این تست ها اشاره کرد و یادآور شد: نتایج این ارزیابی ها نشان داد که اتصالات اعمال شده بر روی لوله های نازک از استحکام مناسبی برخوردار است.

این پژوهشگر اضافه کرد: این پروژه با همکاری دکتر عباس اکبرزاده دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف اجرایی شد.

 

    نظرات