بیلان آبی یزد منفی است

رییس گروه تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: بیلان منفی آب در دشت های استان یزد، بطور متوسط سالانه حدود 230 میلیون مترمکعب است.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، بیلان منابع آب موازنه میان عوامل ورودی و خروجی آب در یک حوزه آبریز، محدوده مطالعاتی و یا یک آبخوان در زمان معین می باشد و در آبخوان هایی که مجموع حجم آبهای ورودی با مجموع حجم آبهای خروجی تقریبا یکسان است، بیلان در حالت تعادل می باشد.

این درحالی است که اگر در یک محدوده یا یک آبخوان تعادل بین این دو گروه برقرار نباشد و مجموع حجم عوامل خروجی بیش از حجم عوامل ورودی باشد، بیلان آب منفی است.

«سمیرا عسکرزاده» با اشاره به بیلان منفی 230 میلیون متر مکعبی سالانه آب در دشت های استان، اظهار کرد: از میان 19 دشت استان، 16 دشت از نظر بهره برداری بیشتر از آب های زیرزمینی، در شرایط ممنوعه به سر می برند و 3 دشت مابقی که آزاد هستند، نیز شور است.
وی با بیان این که افت سطح آب در دشت های مختلف استان متفاوت است، افزود: بحران یزد در حوزه آب های زیرزمینی بر روی کمیت و کیفیت آب های برداشتی از چاه ها مشهود است.

رییس گروه تلفیق و بیلان شرکت آب منطقه ای یزد، بیشترین تغییرات متوسط تراز سطح آب زیرزمینی در دراز مدت را مربوط به آبخوان چاهک شهریاری، معادل 1.01 متر در سال طی دوره 22 ساله عنوان و بیان کرد: همچنین بیشترین تغییرات متوسط حجم مخزن نیز مربوط به آبخوان دشت یزد اردکان، معادل 96.16 میلیون متر مکعب در سال، طی دوره آماری 44 ساله است.

وی خاطرنشان کرد: ‌این در حالیست که آبخوان محدوده های آزاد یعنی اله آباد، کویر ریگ زرین و  ساغند در حالت تعادل هستند.

عسکرزاده در پایان گفت: مقایسه میزان کاهش حجم ذخیره آب زیرزمینی استان در سال آبی 97-96 نسبت به سال های گذشته و از طرفی مقایسه بارندگی، دما و میزان تخلیه منابع آب زیرزمینی استان در سال آبی 97-96 نسبت به سالهای گذشته نشان می دهد که خشکسالی های اخیر تاثیر زیادی بر سفره های زیرزمینی یزد داشته و علی رغم کاهش برداشت در سال آبی 97-96، موجب افزایش کسری حجم مخازن آب زیرزمینی گردیده است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات