معاون شهرداری تهران اعلام کرد استانداردهای تاورکرین ها بازنگری می شود

به گزارش اخبار ساختمان، مهدی صالحی در مورد وضعیت تاورکرین های فعال در شهر گفت: بر اساس آخرین پایش صورت گرفته از تاور کرین های سطح شهر، حدود ۳۰۰ دستگاه در سطح تهران در حال فعالیت هستند. وی با بیان اینکه تمامی تاورکرین های فعال گواهینامه بهره وری و اپراتور اخذ کرده اند، گفت: اما حوادث اخیر تاورها، نشان می‌دهد که کسب این گواهینامه‌ها حداقل کاری است که می‌بایست برای نظارت بر روی این تاورکرین ها انجام گیرد. صالحی با بیان اینکه تاور کرین هایی در سطح شهر فعال هستند که سال تولید آنها برای ۱۹۸۰ یا ۱۹۹۰ است گفت: عمر این تاورها بسیار زیاد است و پاس کردن گواهینامه ها و چک لیست ها حداقل کاری است که باید برای نظارت بر فعالیت این تاورهای قدیمی انجام دهند و به نظر می رسد باید اقدام جدی تری برای کنترل تاورها، صورت گیرد. مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات