اتمام عملیات ساخت کامل کویل کولر بخار استارت بویلر فاز ۳ نیروگاه رامین اهواز

اتمام عملیات ساخت کامل کویل کولر بخار استارت بویلر فاز ۳ نیروگاه رامین اهواز

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات