گزارش برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبر ...

گزارش برگزاری دوره آشنایی با تهدیدات در فضای سایبر ...

دوره آموزشی " آشنایی با تهدیدات در فضای سایبری در صنعت برق " با کد TGCM-1083 با تدریس آقای دکتر شیخی از اساتید دانشگاه شیراز و مشاور محترم تهدیدات فضای سایبری وزارت نیرو در محل آمفی تئاتر مجتمع آذربایجان با حضور مدیران و کارشناسان محترم صنعت در مورخه98/7/17 برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    منبع خبر

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان

    مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی آذربایجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات