تانكرهای آبرسانی سیار شركت آبفار گیلان در مرز مهران مستقر شدند

تانكرهای آبرسانی سیار شركت آبفار گیلان در مرز مهران مستقر شدند

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان یک شرکت در شهر رشت می باشد

   نظرات