تجارب جهانی نسل نوین شهرهای جدید؛ تکوین مفهوم "شهر جدید" در بریتانیا

تجارب جهانی نسل نوین شهرهای جدید؛ تکوین مفهوم "شهر جدید" در بریتانیا

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، اکنون سه سال از انتشار مجموعه‌ هشت‌جلدی "کتاب شهرهای جدید" می‌گذرد؛ مجموعه‌ای که به سفارش شرکت عمران شهرهای جدید به زیور طبع آراسته و راهی بازار نشر شده است. طراحی و معماری مساجد، تجارب جهانی نسل نوین شهرهای جدید، رویکردهای نوین پایداری شهری در شهرهای جدید، سیاست حمل و نقل شهری و منطقه‌ای در شهرهای جدید، سرمایه اجتماعی، هویت و فرهنگ شهری در شهرهای جدید، سیاست‌های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید، بهینه سازی مصرف انرژی در شهرهای جدید و نسل نخست شهرهای جدید در ایران، هشت مجلد این مجموعه در پی ترسیم تصویری دقیق و شفاف از معنا و مفهوم شهر جدید تدوین و تالیف شده‌اند. در سرویس مسکن و شهرسازی پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی بر آن شدیم تا در سلسله‌مطالبی به خوانش و انتشار منظم و مستمر این مطالب بپردازیم تا مورد استفاده خوانندگان و علاقه‌مندان ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات