جلسه مشترک معاونت های طرح و توسعه و بهره برداری شرکت برق منطقه ای هرمزگان

در جلسه ای مشترک با حضور آقای مهندس گلزاده معاون طرح و توسعه شرکت برق منطقه ای هرمزگان و جمعی از همکاران فنی در معاونتهای طرح و توسعه و بهره برداری ، برنامه ریزی و هماهنگی های لازم درخصوص رویه های کاری مرتبط در حوزه این دو معاونت انجام و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  منبع خبر

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان

  شرکت برق منطقه ای هرمزگان یک شرکت در شهر بندرعباس می باشد

   نظرات