تضییع حقوق عامه مردم در ناکارآمدی قوانین ومقررات ساخت وساز کشور

دکتر محمدرضا محمدیان- مدرس وپژوهشگرحقوق مهندسی_ مشاهده شهرهایی با مشکلات فزاینده چون تراکم جمعیت، فقر، بیکاری، کمبود مسکن، نا رسایی خدمات، کمبود زیرساخت، آلودگی های زیست محیطی، ناکارآمدی اقتصادی و بروز ناهنجار ی های اجتماعی این دغدغه فکری را برای متخصصان در امور ساخت و ساز شهری ، مدیریت شهری و نیز بهره برداران اصلی شهر یعنی مردم به وجود آورده است ، یکی از علت های اصلی این ناکارآمدی ها قوانین ساخت وساز کشور وبه طور مشخص ماده صد قانون شهرداری ها وتباصر آن است

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات