برگزاری مانور اطفاء حریق مخازن سوخت مازوت نیروگاه

برگزاری مانور اطفاء حریق مخازن سوخت مازوت نیروگاه

مانور اطفاء حریق مخازن سوخت مازوت نیروگاه با محوریت دفتر برنامه ریزی برگزار گردید.

برای آمادگی بیشتر همکاران طی سناریوی ابلاغ شده، مانور اطفاء حریق مخازن سوخت مازوت به شرح ذیل انجام پذیرفت:
اپراتور سوخت رسان حین انجام وظایف محوله ی خود، متوجه دود ناشی از حریق تانک ذخیره ی سوخت مازوت (A) می شود که بلافاصله با واحد ایمنی و آتش نشانی تماس و حریق را گزارش می دهد، همچنین به مهندس شیفت برای آمادگی تعویض سوخت در صورت گسترش آتش سوزی اطلاع رسانی لازم را نیز انجام می دهد. مامورین حراست و پرسنل جایگاه تخلیه ی سوخت تا پیش از رسیدن تیم اطفاء حریق تریلرهای حمل سوخت که در نزدیکی تانک دچار حریق، پارک کرده اند را برای دسترسی تیم امداد به حریق و عدم حریق این تانکرها از محل حادثه خارج می کنند. پرسنل جایگاه دیب زنی نیز با دیدن دود، اجازه ورود تریلرهای دیگر را به زمین سوخت نمی دهند.
تیم اطفاء پس از دریافت گزارش سریعا خود را با تجهیزات اطفاء که شامل خودروی پیشروی آتش نشانی و کامیون حمل آب می باشد به محل حادثه رسانده و عملیات اطفاء را به دو روش پرتاب آب با جت تانکر و سیستم اطفاء حریق (اسپری) آماده بکار که از اتاقک کف کنترل می شود آغاز نموده و با موفقیت به پایان می رسانند.
تیم امداد و اطفاء نیروگاه همجوار (فردوسی) نیز پس از شنیدن صدای آژیر، آمادگی خود را برای کمک رسانی اعلام کردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق طوس

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق طوس

  شرکت مدیریت تولید برق طوس

  شرکت مدیریت تولید برق طوس یک شرکت در شهر مشهد می باشد

   نظرات