بازدید ریاست سازمان از بیست و دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

بازدید ریاست سازمان از بیست و دومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان اصفهان

مهندس عسکری جمعه 19 مهرماه با حضور در محل نمایشگاه از غرفه های مختلف بازدید و از نزدیک با نظرات و پیشنهادات صاحبان صنایع و خدمات مرتبط با صنعت ساختمان آشنا شدند. سپس ایشان از آثار مسابقه آجر چینی که در بخش جانبی نمایشگاه برگزار می گردید بازدید نمودند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان یک انجمن در شهر اصفهان می باشد

   نظرات