نشست هماهنگی و تشریح خدمات سامانه سانما در شهرداری گرمدره

نشست هماهنگی و تشریح خدمات سامانه سانما در شهرداری گرمدره

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز، با هماهنگی دفتر نمایندگی سازمان در شهر گرمدره، در راستای همکاری مناسب دو مجموعه جهت بهبود روابط و یکسان سازی خدمات مهندسی، نشستی با حضور نمایندگان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز از جمله اقایان مهندس جعفرزاده مدیر واحد انفورماتیک، دکتر عبدالهی مشاور طرح و برنامه ، مهندس معین طوافی معاون واحد امور دفاتر سازمان و مهندس امیر بهادر غفاری مسوول دفتر نمایندگی سازمان در شهر گرمدره  و آقایان مهندس منفرد معاون سرپرست شهرداری گرمدره، مهندس ربانی معاون شهرسازی شهرداری گرمدره و جمعی از مدیران دفاتر فعال مهندسی و سازندگان شهر گرمدره در محل شهرداری تشکیل گردید.


در ابتدا مهندس امیر بهادر غفاری مسوول دفتر نمایندگی، پیرامون نحوه ارایه خدمات مهندسی طبق مقررات ملی ساختمان و استفاده از کارتابل سانما و بررسی مشکلات دفاتر نکاتی را ارایه کرد.

سپس توضیحات مشروح در خصوص راه اندازی کارتابل سانما و نحوه استفاده از آن توسط مهندس جعفرزاده مدیر واحد انفورماتیک سازمان ارایه گردید.در این نشست همچنین نظر مساعد سازمان در مورد فعالیت دفاتر مهندسی شهر گرمدره به اطلاع مسوولین شهری و دفاتر مهندسی رساندند.

در ادامه جلسه مهندس منفرد، درخصوص همکاری بیش از پیش و حمایت از اجرای قانون در شهر گرمدره، قول مساعد داد و تاکید کرد که تا جای ممکن بستر را جهت اجرای قانون و مناسب نمودن فضا برای ارایه خدمات توسط دفاتر مهندسی فعال در شهر مهیا خواهند کرد.

در پایان نیز  مهندس ربانی ضمن حمایت از اجرای قانون  در  ساخت و سازهای شهر گرمدره و تاکید بر لزوم ارایه خدمات شایسته از جانب شهرداری و سازمان نظام مهندسی به مردم این شهر، درخواست کرد که بستر مناسب جهت برگزاری مداوم جلسات مشترک به منظور حل مشکلات موجود فراهم گردد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز یک انجمن در شهر کرج می باشد

    نظرات