بازدیدمدیرعامل شرکت آبفار کردستان ازروند اجرایی پروژه مجتمع آبرسانی خورخوره شهرستان سقز

بازدیدمدیرعامل شرکت آبفار کردستان ازروند اجرایی پروژه مجتمع آبرسانی خورخوره شهرستان سقز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار کردستان مهندس محمد زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این شرکت روز پنجشنبه 98/7/18 ازروند اجرای مجتمع آبرسانی خورخوره سقزبازدید نمود واز نزدیک در جریان پیشرفت فیزیکی پروژه قرارگرفت.

در این بازدید خالد سلطانی مدیرامورآبفارشهرستان سقزبه ارائه گزارش کاملی ازروند اجراوتاسیسات ایجاد شده دراین مجتمع و اعتبارات هزینه شده پرداخت.

درادامه محمد زاده مدیرعامل شرکت آبفارکردستان ضمن ابرازرضایت ازاقدامات صورت گرفته موارد ضروری را نیزمتذکر شد و گفت دقت دراجرای پروژه ها و نظارت مستمردر حین مراحل انجام کارمیتواند ازهزینه های بهره برداری آتی جلوگیری نماید ازاینرومدیران و ناظرین تا جایی که امکان دارد باید در حین اجرا مرتبا کیفیت و دقت مجریان را رسد کنند و پیمانکاران نیز در نهایت دقت و کیفیت به تعهدات خود عمل نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان یک شرکت در شهر سنندج می باشد

   نظرات