فراخوان ناظرين محترم گاز جهت انجام نظارت رایگان چند پرونده در طول سال برای خانواده های مستمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

فراخوان ناظرين محترم گاز جهت انجام نظارت رایگان چند پرونده در طول سال برای خانواده های مستمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی

در راستای رعایت حقوق شهروندی و فقر زدایی جامعه از ناظرین محترم گاز که تمایل دارند در اقدامی خداپسندانه نسبت به انجام نظارت رایگان چند پرونده در طول سال برای خانواده های مستمند تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی اقدام نمایند و گام موثری در زدودن غبار فقر از بخشی از جامعه بردارند برای ثبت نام و اعلام آمادگی دعوت به عمل می آید تا ضمن اجر معنوی این موضوع از آیین نامه تشویقی سازمان نظام مهندسی ( که به ازای بازدید و تایید رایگان پرونده های گاز G4,G6  که به صورت رو کار اجرا شده اند 2.5  درصد به سهمیه سالانه ارجاع نظارت گاز افزوده می گردد )،بهره مند شوند.

متقاضیان می توانند با مراجعه به لینک زير نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لينك ثبت نام

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات