آغاز بررسي عملكرد دستگاه هاي مسئول براي مديريت پسماند / بهبود وضعيت پسماند در كشور در گرو مشاركت و هم افزايي دستگاه ها

آغاز بررسي عملكرد دستگاه هاي مسئول براي مديريت پسماند / بهبود وضعيت پسماند در كشور در گرو مشاركت و هم افزايي دستگاه ها

مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست گفت: ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي با توجه به وظايف محول شده در قانون مديريت پسماندها توسط سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده است.
به گزارش«پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، حسن پسنديده مديركل دفتر مديريت پسماند سازمان حفاظت محيط زيست افزود: با توجه به اينكه بر اساس ماده 23 قانون مديريت پسماندها نظارت و مسئوليت حسن اجراي اين قانون بر عهده سازمان نهاده شده است، بنابراين براساس وظايف و تكاليف محول شده به دستگاه‌هاي اجرايي مختلف بر اساس مفاد قانون و آئين نامه اجرايي پسماندها، ارزيابي عملكرد و بررسي پيشرفت فعاليت هاي دستگاه ها توسط سازمان حفاظت محيط زيست آغاز شده است.
مديركل دفتر مديريت پسماند خاطر نشان كرد: با وجود انجام اقدامات و فعاليت هايي در حوزه هاي مختلف توسط سازمان‌ها و دستگاه هاي مسئول، متأسفانه هنوز در بخش هاي مهمي در مديريت پسماندها در كشور شاهد كاستي هاي جدي و بروز مسائل، مشكلات زيست محيطي ناشي از مديريت نامناسب پسماندها در كشور هستيم كه انتظار مي¬رود نهادهاي مسئول بيش از گذشته و با عزم واراده جدي تر و با برنامه‌ريزي منسجم و براي اجراي وظايف و مأموريت هاي قانوني محوله در قانون مديريت پسماندها گام هاي مؤثري بردارند.
پسنديده افزود: با تشكيل دفتر مديريت پسماندها علاوه بر پيگيري امور محوله و اجراي وظايف قانوني مرتبط با سازمان حفاظت محيط زيست، موضوع بررسي و نظارت بر پيشرفت فعاليت بطور منسجم،مستمر و باسرعت بيشتري ادامه پيدا خواهد كرد.
مديركل دفتر مديريت پسماندها ابراز اميدواري كرد با مشاركت و هم افزايي هرچه بيشتر تمام سازمان ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي انشاالله شاهد بهبود وضعيت مديريت انواع پسماندها در كشور و كاهش چالش هاي زيست محيطي در كشور باشيم.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات