کمسیون ماده 5؛راهکاری قانونمند در راستای توسعه شهری

کمسیون ماده 5؛راهکاری قانونمند در راستای توسعه شهری

کمسیون ماده 5؛راهکاری قانونمند در راستای توسعه شهری

با عنایت به طرح برخی از سوالات پیرامون کمیسیون ماده 5 و وظایف و نقش آن در بلند مرتبه سازی ، ساخت و ساز و همچنین عایدات آن برای شهروندان عزیز و سیاست های آن و بوجود آوردن توسعه و گسترش شهر و اشتغال بدین وسیله پاسخیه این پرسش مستند به قوانین ، دستورالعمل ها و آئین نامه های موضوعه بشرح آتی اعلام می گردد.

الف) به موجب قانون تا سیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22 اسفند 1351 با اصلاحیه های بعدی برای هماهنگ نمودن برنامه های شهرسازی به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و اعتلای هنر معماری ، رعایت سبک های مختلف سنتی ، ملی و ارائه ضوابط و جنبه های اصیل آن با در نظر گرفتن روش های نوین و یافتن شیوه های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور در 11 ماده تعریف و تصویب گردیده است که یکی از مواد آن بنام کمیسیون ماده 5 می باشد که وظیفه این کمیسیون بر اساس قانون پیش گفته شده بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن در هر استان به وسیله کمیسیون مذبور که ریاست آن برعهده استاندار در غیاب وی معاون عمرانی استاندار و عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی ، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و رئس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی ) بدون حق رای انجام می شود.

ب ) ثمره کمیسیون مذبور برای مردم شاهرود یا شهرهای دیگر همانگونه که در بند الف بصورت مشروح تبیین گردیده چون یکی از وظیفه های آن تغییرات در طرح تفصیلی شهری است بنابراین هر گونه تغییر کاربری های مختلف طرح به سایر کاربری ها از جمله مسکونی و تجاری و ارتقاء آنها و تغییرات و اضافه تراکم بصورت طبقات بلند باعث رشد و رونق ساخت و سازهای محلات مختلف شهری گردد از قبیل این موضوع (تغییر کاربری و افزایش تراکم ها ) ها اولاً باعث رونق ساخت و ساز و به تبع آن رشد اشتغال افراد جویای کار صنایع وابسته به ساخت و ساز می گردد ملاحظه شود که ثمره اصلی این کمیسیون تعیین تکلیف اراضی شهری در سالهای متمادی در محلات شهری بصورت بایر بوده و تاکنون به لحاظ مضایق مالی برای تملیک آنها از ناحیه دستگاههای اجرایی اقدامی صورت نپذیرفته و از طرفی نیز مستقیماً با معاش افرادی که دست اندرکار امورات ساخت و ساز در شهر می باشند ارتباط پیدا می نماید.

ث ) اختیارات اعضاء و حیطه عملکرد کمیسیون موضوع بند الف کاملاً مشخص و هر گونه تصویب طرح ، ضوابط و مقررات آن یا پیشنهادهای اصلاحی بر اساس قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط به تائید شورایعالی و شهرسازی ایران میرسد که پس از تصویب قابلیت اجرایی داشته و در صورت نیاز به مصوبه به هیات وزیران توسط شورای مذکور ارسال می گردد. .

ت ) ارسال تعداد پرونده های مشمول کمیسیون ماده 5 متاثر از تقاضاها و درخواست های شهروندان می باشد که بصورت مستمر پس از بررسی های لازم از جمله کارشناسی های لازم در شهرداری به دبیرخانه کمیسیون ارسال و پس از طرح آنها در کمیته کار ماده 5 نهایتاً تصمیم گیری به کمیسیون ماده 5 احاله می گردد که تعداد پرونده های رسیدگی شده توسط این کمیسیون در هر مرحله متفاوت می باشد و گاهاً از لحاظ کمی به تعداد 45 یا کمتر رسیدگی و تصمیم گیری میشده است و تاکنون کمیسیونی در شهرستان تشکیل نگردیده است که بتوان معیار یا مبنایی در زمینه مقایسه ای برای آن داشت.

ح) همانگونه که در بندهای فوق توضیحات لازم و مبسوط در ارتباط با اصل کمیسیون و وظایف آن شرح داده شد بویژه در تغییرات تراکم ها (اضافه اشکوب های) ساختمانی که علاوه بر تراکم های مصوب در ضوابط مقررات طرح های تفصیلی است از جمله بلند مرتبه سازی در سطوح مختلف ، نحوه تامین پارکینگ ، جبهه ساخت و سایر موارد در مرحله اول در حیطه این کمیسیون می باشد که بعضی از آنها پس از تصویب شورایعالی شهرسازی ایران قابلیت اجرایی دارد و اعضای آن در شاهرود شهردار و ریاست شورای اسلامی شهر ، مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان و نمایندگان وی و در صورت تمرکز زدایی و تفویض اختیار مدیران جهاد کشاورزی ، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و نماینده نظام مهندسی استان به واحدهای شهرستانی خود می توانند در جلسه جلسات متشکله ماده 5 شرکت نمایند و همانطوریکه در بندهای فوق ا لذکر مشروحاً توضیحات لازم ارائه گردیده وظایف کمیسیون ، اعضاء و حیطه اختیارات آن بر شمرده شده است و در پایان عایدات شهرستان از تشکیل کمیسیون ماده 5 در اجرای سیاست های کلی دولت مبنی بر تمرکز زدایی و روان سازی و کوتاه کردن مسیرهای اداری و در ثانی دسترسی شهر و استان افراد و شهروندان به اداره راه و شهرسازی برای موضوعات مختلف از عواید این موضوع بوده است.

محمد جیرانی

معاونت فنی و شهر سازی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات