پهنه‌بندی مکانی دشت کبودرآهنگ به منظور احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی در سیستم اطلاعات مکانی

پهنه‌بندی مکانی دشت کبودرآهنگ به منظور احداث سد زیرزمینی با استفاده از منطق فازی در سیستم اطلاعات مکانی


حوزه های تحت پوشش: نقشه برداری
برگزار کننده: موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

در مناطق خشک و نیمه خشک که دسترسی به منابع آب سطحی محدود است و در صورت وجود ذخیره آب در این مناطق مضراتی جدی از قبیل احتمال آلودگی، رشد جلبک ها و تبخیر را به دنبال دارد، استفاده از آب زیرزمینی یکی از راه های مقابله با این مشکلات است. کمبود منابع مالی و تکنولوژی مناسب بعلاوه شرایط فیزیکی سبب می شود که استفاده از آب در نواحی خشک در اغلب کشورهای در حال توسعه با محدودیت هایی مواجه باشد. طی چند سال گذشته استفاده از سدهای زیرزمینی به عنوان روشی جهت غلبه بر مشکل کم آبی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی مکان مناسب جهت احداث سد زیرزمینی در دشت کبودرآهنگ در شمال استان همدان به روش منطق فازی در سیستم اطلاعات مکانی(GIS) می باشد. در این مطالعه پارامترهای مؤثر در احداث سد زیرزمینی همچون شیب زمین، موقعیت چاه ها، موقعیت چشمه ها، موقعیت قنات ها، مسیر رودخانه ها، موقعیت گسل ها، موقعیت روستاها و شهرها، موقعیت راه های ارتباطی و ضخامت آبرفت در محیط GIS جمع آوری شد. پس از آماده سازی لایه ها در محیط نرم افزار Arc Map برای تبدیل لایه ها به رستری از عملگر فاصله اقلیدسی و درون یابی بر اساس روش مثلث بندی درونی استفاده شد و بر اساس نظرات کارشناسان و بررسی پیشینه ی تحقیق استانداردسازی بر روی معیارهای مختلف انجام شد. سپس نقشه های معیار به کمک عملگرهای فازی با هم ترکیب شد. در روش عملگر اشتراک فازی منطقه ای به وسعت 967 هکتار، حدود یک درصد منطقه مطالعاتی و در روش عملگر ضربی فازی منطقه ای به وسعت 601 هکتار، حدود یک درصد منطقه مطالعاتی و در روش عملگر گامای فازی منطقه ای به وسعت 25034 هکتار، 7 درصد منطقه مطالعاتی، دارای پتانسیل بسیار مناسب جهت احداث سد زیرزمینی می باشند.
واژه های کلیدی: سد زیرزمینی، مکان یابی، GIS، دشت کبودرآهنگ، منطق فازی

---

ارائه دهنده: آقای مهندس مرتضی شهاوند، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش GIS
استاد راهنما: آقای دکتر مرتضی حیدری مظفر، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد ممتحن: آقای دکتر حسین تراب زاده خراسانی، استادیار رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور
استاد ممتحن: آقای دکتر مهدی ریاحی خرم، استادیار رشته مهندسی محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت سیویلیکا

  منبع خبر

  سیویلیکا

  سیویلیکا

  ناشر تخصصی مقالات علمی کشور

   نظرات