برداشتهای بی رویه از بستر رودخانه ها تبعات جبران ناپذیری دارد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان گفت: برداشتهای بی رویه از مصالح رودخانه ها تبعات جبران ناپذیری را به دنبال دارد که انتظار می رود با توجه به آغاز فصل بارندگی ، مردم در این خصوص اهتمام لازم را داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان هوشنگ ملایی مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان هرمزگان اظهار کرد: مصالح رودخانه ها یکی از منابع ارزشمند بوده و به علت صرفه اقتصادی و سهولت استحصال، همواره از اهمیت بسیاری در کارهای عمرانی برخوردار میباشد.

ملایی اضافه کرد: برداشتهای بی رویه مصالح از رودخانه ها باعث شده که رودخانه ها جدا از تغییرات طبیعی خود، امروزه تحت تأثیر فعالیتهای موثر انسان در برداشت بدون ضابطه و بی رویه شن و ماسه، در معرض دگرگونیهای ژرفی قرار گیرند .

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای جایگزینی منابع رودخانه ها با منابع دیگری همچون معادن کوهی را به عنوان یکی از راهکارهای اساسی جهت حفاظت از رودخانه ها عنوان کرد و گفت:برداشت مصالح بدون در نظر گرفتن موقعیت آن، به ویژه در بستر رودخانه، ممکن است موجب جابجایی مسیر رودخانه، تخریب سواحل و اراضی کشاورزی حاشیه رودخانه، تخریب سازه های متقاطع با رودخانه مانند پلها و بندهای انحرافی شده و در نتیجه مشکلات و تبعات اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را به بار آورد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات