25 نفر گواهینامه صلاحیت حرفه ای دریافت کردند

25 نفر از کارمندان شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی با برگزاری کانون ارزیابی مدیران، گواهینامه صلاحیت حرفه ای را دریافت کردند. مدیر منابع نیروی انسانی، آموزش و رفاه با بیان این مطلب گفت: در اجرای مصوبه سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر ابلاغ دستورالعمل ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای از سال 97 تا کنون 25 نفر از همکاران شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی در چهار مرحله به کانون ارزیابی مدیران معرفی و موفق به دریافت گواهینامه صلاحیت حرفه ای شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی، الهه تبرازاده افزود:  10 نفر دیگر از مدیران فعلی شرکت که ادامه انتصاب آنان در پست مدیریتی فعلی مورد تایید مدیریت ارشد شرکت بود جهت ارزیابی شایستگی های عمومی به کانون ارزیابی معرفی شدند.

وی یاد اور شد: ارزیابی در دو مرحله صبح و عصر و در دو گروه انجام شد که نتایج مربوطه و گزارش کانون به زودی اعلام خواهد شد.

مدیر منابع نیروی انسانی، آموزش و رفاه تصریح کرد: در شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی جهت انتخاب اصلح ترین فرد جهت انتصاب در پستهای مدیریتی ، فرایند انتخاب داخلی تدوین گردیده است که از فراخوان عمومی آغاز و با مصاحبه تخصصی از متقاضی پست خاتمه می یابد. معرفی به کانون ارزیابی پس از طی نمودن فرایند انتخاب داخلی صورت می پذیرد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی

    شركت آب منطقه‌ای خراسان رضوی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات