همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی

بنانیوز- همایش ملی مدیریت پسماندها و پسابهای کشاورزی برگزار می شود.www.BanaNews.ir

به گزارش بنانیوز این همایش ،۷ و ۸ دی ماه ۱۳۸۹ توسط سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در تهران برگزار می شود. سالانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی با بهای هنگفت تولید می شود اما متاسفانه بخش قابل توجهی از آن به شکل غیر اصولی و به دور از ملاحظات زیست محیطی در محیط رها و یا دفع می گردد. همچنین تولید حجم بالایی از پساب کشاورزی تصفیه نشده و ورود آن به منابع ارزشمند آب و خاک نیز، منجر به آلودگی بستر اکوسیستم می گردد که برنامه ریزی و سیاست گذاری متولیان امر را، در تبدیل این چالش عظیم زیست محیطی، به یک فرصت گرانبها ضروری می گرداند تا با اتخاذ روش های مناسب مدیریتی و تلاش در جهت کاهش تولید پسماند و پساب ضمن افزایش بهره وری، خسارات وارده به منابع پایه نیز کاهش یابد. این همایش با دو محوریت اصلی مدیریت پساب و مدیریت پسماند در پی نهادینه کردن دیدگاه تخصصی به پسماندهای حوزه کشاورزی است. محورهای اصلی در حوزه مدیریت پسماند عبارتند از:

*مدیریت پسماندهای کشاورزی، چالشها و فرصت ها

*(پسماندهای کشاورزی و تولید فرآورده (مواد و انرژی

*مدیریت پسماندهای کشاورزی، افزایش بهره وری و تولید محصول سالمتر

*فن آوری و روشهای نوین مدیریت پسماندهای کشاورزی

*استانداردها، قوانین، ضوابط و دستور العملهای مدیریت پسماندهای کشاورزی

*آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت پسماندهای کشاورزی

و در حوزه مدیریت پساب:

*جایگاه مدیریت و پایش پساب در بخش کشاورزی

*نقش، اهمیت و اصول تصفیه فاضلاب های تولید شده در بخش کشاورزی

*اصول و روشهای نوین بازچرخانی پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی

*جنبه های بهره برداری از آبهای نامتعارف در تولیدات کشاورزی

*استانداردها، قوانین، ضوابط و دستور العملهای مدیریت پسابهای کشاورزی

*آموزش و اطلاع رسانی در حوزه مدیریت پسابهای کشاورزی

[اطلاعات کامل کنفرانس]

    نظرات