مدیرکل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت برق حرارتی از رونمایی از فاز اول سامانه جامع پایش آنلاین وضعیت نیروگاه ها فردا با حضور وزیر نیرو خبر داد

مدیرکل دفتر تحقیقات و ساخت داخل شرکت برق حرارتی از رونمایی از فاز اول سامانه جامع پایش آنلاین وضعیت نیروگاه ها فردا با حضور وزیر نیرو خبر داد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات