رعايت نكات ايمني برق امري ضروري و وظيفه اي همگاني است

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان همدان، اميرحسين لطفي در نشست آموزشي – توجيهي رعايت ايمني برق در اصناف و مراكز تجاري كه در سالن جلسات شركت توزيع نيروي برق استان همدان برگزار شد، اظهار داشت: بدون شك رعايت نكات ايمني و ايمن سازي محل هاي پرخطر به عنوان مرحله پيشگيري از حادثه، بسيار پراهميت و ضروري است.

وي افزود: يكي از عوامل مهم در بروز حوادث، عامل انساني است كه مي توان با اصلاح رفتارهاي نا ايمن و خطرآفرين از بروز حوادث احتمالي جلوگيري و محيطي ايمن براي خود و اطرافيان ايجاد كرد.

مدير ايمني و كنترل ضايعات شركت توزيع نيروي برق استان همدان گفت: با توجه به تاثيرات مادي و معنوي و درگيري بخش هاي مختلف استان و حتي خانواده هاي حادثه ديدگان، رعايت نكات ايمني برق امري ضروري و وظيفه اي همگاني است.

وي با تاكيد بر ايجاد ارتباط دوسويه اصناف و شركت توزيع برق، براي ارتقاء ايمني ابراز داشت: برگزاري نشست ها و دوره هاي آموزشي ايمني برق يكي از برنامه هاي شركت توزيع برق در اين راستا است.

لطفي با بيان اينكه شركت توزيع نيروي برق استان همدان، در همه ايام سال، آماده دريافت نظرات و پيشنهادات در زمينه ارتقاء ايمني برق اصناف و مراكز تجاري است، گفت: اين شركت با رويكرد پيشگيرانه و با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، علاوه بر اقدامات فني و تخصصي خود در حوزه ايمني، در راستاي فرهنگ سازي و استفاده از پتانسيل هاي مردمي از قبيل دانش آموزان، كسبه بازار و... فعاليت هاي مهم و قابل توجهي انجام داده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات