محصولی سبک برای کاهش خسارات زلزله

به گزارش اخبار ساختمان، گروه عمران دانشگاه اراک با تکرار قهرمانی خود در مسابقات انجمن بتن ایران ثابت کرد که متخصص ساخت تیرهای سبک خمشی است. ویژگی تیرهای سبک خمشی این است که در عین سبک بودن می‌توانند در برابر فشار خمشی مقاومت کنند. یکی از مسابقات پیش رو، مسابقات انجمن بتن آمریکا، شاخه ایران است که دیماه در سالروز زلزله بم برگزار می‌شود و قصد داریم اگر دانشگاه حمایت کند در این مسابقات نیز شرکت کنیم. به نظر من بتن سبک راه حل بسیار مناسبی برای مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر زلزله در ایران است. چون کشور ما صاحب معادن بسیار خوبی در این زمینه است و مصالح بتن سبک حقیقتا مقرون به صرفه هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات