فعالیت دو هزار دلال در مسکن مهر پردیس

قیمت‌های تعیین شده عرصه برای مالکان برخی از واحدها برابر با یک واحد مسکن مهر در فازهای مختلف تعیین شده است به طوری که گفته می‌شود قیمت واحد مسکن مهر و آورده متقاضی که ۲۹ میلیون تومان بوده است باید برابر همین مبلغ نیز برای خرید عرصه هزینه کند. هزینه‌ای که در هفت سال گذشته به دلیل بدعهدی برخی پیمانکاران به متقاضیان تحمیل شده و آنان را گرفتار افزایش چندین باره قیمت نهایی واحدهای مسکن مهر و همچنین وام مسکن کرده و امروز برای تحویل واحد و ثبت سند به شرکت عمران شهر جدید پردیس نیز بدهکارند. واقعیت پیش روی شهروندان اینک این است که طی سال‌هایی که متقاضیان قرار بود مسکن مهر خود را بر اساس قراردادی که با آنان بستته شد ۱۸ ماهه تحویل بگیرند و در قبال تاخیر تحویل واحد جریمه از شرکت عمران دریافت کنند کار به اینجا رسیده که بعد از هفت سال جریمه‌ای که ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات