جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق در شركت آب و فاضلاب شهری استان سمنان

جلسه شورای هماهنگی مدیران صنعت آب و برق در شركت آب و فاضلاب شهری استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

  شرکت آب و فاضلاب استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات