عمليات بهينه سازي 34 هزار متر شبكه توزيع برق در شهرستان ميامي

در شش ماهه نخست امسال محقق شد؛

عمليات بهينه سازي 34 هزار متر شبكه توزيع برق در شهرستان ميامي

به منظور ارتقا و پايداري خطوط برق رساني ، طرح بهينه سازي 34 هزار متر شبكه توزيع برق در در شش ماهه نخست سال 98  در شهرستان ميامي به اجرا در آمده است.

مديرتوزيع برق شهرستان ميامي با بيان اين كه طرح توسعه 12 هزار و 287 متر شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط هوائي و زميني اجرائي گرديده گفت: نصب 9 ايستگاه هوائي توزيع برق با ظرفيت 450 كيلوولت آمپر در راستاي تغذيه برق مشتركين جديد ، از آغاز سال جاري تا زمان حاضر به انجام رسيده است.

عباسعلي اسماعيلي با اشاره به اين كه در زمان قيد شده، 68 دستگاه كنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه اندازه گيري و مديريت انرژي داير گرديده افزود: هم اينك در اين شهرستان ، 317 دستگاه كنتور فهام وجود دارد.

وي تصريح كرد: اصلاح 21 كيلومتر شبكه توزيع برق و بهسازي 14 پست هوائي ، احداث شش هزار و 640 متر شبكه فشار ضعيف و فشار متوسط ، توسعه يك هزار و 791 متر شبكه 20 كيلوولت به منظور رينگ فيدر شهرك صنعتي و لهوس و برداشت اطلاعات شهرك 342 واحدي روستاي حسين آباد كالپوش، از جمله فعاليت هاي به انجام رسيده در شش ماهه اول امسال به شمار مي روند.

وي با عنوان اين كه 38 پروژه عمراني برق رساني در بازه زماني فروردين تاپايان شهريور ماه و با محوريت توسعه و بهينه سازي شبكه هاو تاسيسات توزيع برق در شهرستان ميامي به بهره برداري رسيده تصريح كرد: جهت انجام اين تعداد پروژه ، مبلغ 12 ميليارد و 292 ميليون ريال سرمايه گذاري صورت پذيرفته است.

اسماعيلي عنوان كرد: احداث رينگ فيدر ابراهيم آباد و راه آهن ، بازديد و تعميرات خطوط فشار متوسط به منظور آمادگي براي شرايط نامساعد جوي احتمالي در فصل زمستان، تعديل ظرفيت چهار پست هوائي ، توسعه يك هزار متر شبكه فشار متوسط هوائي و نصب دو پست هوائي توزيع برق به قدرت 100كيلوولت آمپر در روستاي كلاته اسد و بكران ، تعويض لوازم اندازه گيري و توسعه شبكه فشار ضعيف هوائي كالپوش و ميامي ، به عنوان برخي از برنامه هاي پيش بيني شده اين مديريت در سه ماهه سوم امسال محسوب مي شوند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات