معماران نتوانسته اند حلقه مفقوده معماری را پیدا کنند

معماران نتوانسته اند حلقه مفقوده معماری را پیدا کنند

طراح برتر منطقه چهار تهران گفت: در ایجاد وضعیت آشفته کنونی معماری باید تمام عوامل را یکجا در نظر گرفت اما به طور کلی معماران ما نتوانسته اند حلقه مفقوده معماری را پیدا کنند. بدین معنا که یا غرق در معماری گذشته شده اند یا اینکه به معماری بسیار مدرن غرب تکیه کرده اند که با ریشه های فرهنگی ما بسیار متفاوت است.

متن کامل خبر در سایت صدای مهندسی ایران (صما)

  منبع خبر

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما)

  صدای مهندسی ایران (صما) یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات