كسب مقام اول توسط شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در مسابقات آمادگي جسماني بانوان استان كرمان

كسب مقام اول توسط شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان در مسابقات آمادگي جسماني بانوان استان كرمان

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان، دهمين دوره مسابقات آمادگي جسماني و دو ميداني صنعت آب و برق بانوان استان كرمان مهر ماه سال جاري برگزار گرديد.

مريم نامي مسئول كميته ورزش بانوان بيان نمود: اين دوره از مسابقات با 28 شركت كننده و در شش رده سني برگزار شد.

وي افزود: تيم شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان كه مقام هاي برتر را به دست آوردند شامل خانم ها بهناز خلقي مقام اول در رده سني سوم ، مونس صادقي مقام اول در رده سني چهارم و زهرا محمد حسين پور مقام دوم در رده سني چهارم را در اين دور از مسابقات كسب نمودند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب)

  شرکت توزیع نیروی برق استان کرمان (جنوب) یک شرکت در شهر کرمان می باشد

   نظرات