سد باغان به کمک منابع آب زیرزمینی می‌آید

سد باغان به کمک منابع آب زیرزمینی می‌آید

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه‌ای بوشهر اظهار کرد: با آبگیری و بهره‌برداری از سد باغان، بخشی از بارگذاری روی منابع آب زیرزمینی منطقه حذف می‌شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات