طرح جامعی برای بازسازی بافتهای فرسوده نداریم

طرح جامعی برای بازسازی بافتهای فرسوده نداریم

نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن برای بازسازی بافتهای فرسوده طرح جامعی نداریم، گفت:باید به فراخور هر منطقه یا محله برای بازسازی بافت فرسوده طرح داد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات