جایگزین طرح تفصیلی برای پایتخت

به چهار علت پاسخگوی نیاز کنونی شهر نیست و از این‌رو تدوین یک طرح جدید در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته و درباره مبانی کلی پیش‌نویس این طرح نیز همسویی میان به‌عنوان مثال بر اساس این طرح انبوهی از بارگذاری‌های مسکونی در منطقه ۲۲ شهر تهران صورت گرفت و این در حالی است که این منطقه از سرانه‌های خدماتی، حمل و نقلی، آموزشی و … متناسب با نیاز جمعیت ساکن برخوردار نیست. چهارمین علتی که بازنگری در طرح تفصیلی شهر تهران را ناگزیر می‌کند، این است که شهر ساخته شده بر اساس ضوابط این طرح، به یک توسعه نامتقارن مبتلاست؛ به نحوی که ارتباط معناداری میان شبکه حمل و نقل عمومی و کاربری‌های جاذب سفر وجود ندارد. این محاسبات اگرچه با ساخت خطوط شش و هفت مترو ممکن است قدری دستخوش تغییر شود، اما نشان می‌دهد طرح تفصیلی شهر تهران جوابگوی نیاز به توسعه مبتنی بر اصول «TOD» نبوده ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات