نشست مشترک با حضور مدیرکل دفتر امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

نشست مشترک با حضور مدیرکل دفتر امور زمین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات