برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

برگزاری دوره آموزشي مديريت اسناد و بايگاني در اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي خراسان رضوي، محسن معینی با بیان اینکه مدیریت اسناد و بازیابی اطاعات پرونده ها به عنوان مدارک حائز اهمیت در سازمان به منظور انجام دقیق و به هنگام وظایف و نیز پاسخگویی به مراجعات مردمی اهمیت بسزایی دارد، گفت: دسترسی سریع، کوتاه و سیستمی به اسناد و اطلاعات در سازمان ها باعث تقلیل هزینه ها و نیز کاهش مراجعه ارباب رجوع به ادارات می شود.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این دوره آموزشی آشنايي بيشتر مسئولين، روساي ادارات شهرستاني، كارشناسان بايگانی هاي اداره كل و شهرستانها با روش های جدید بایگانی اسناد و نیز اهمیت حفاظت اسناد آرشیوی و بایگانی است، گفت: اين دوره آموزشي با همکاری معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی و اداره آموزش و در محل ساختمان ستادي اداره كل به مدت 6 ساعت برگزار شد.

بنابر اين گزارش، در اين دوره آموزشی که 40 نفر از کارکنان اداره کل در آن حضور داشتند مباحثی همچونتاريخچه بايگاني، آشنایی با انواع اسناد، انواع روش هاي طبقه بندي و بايگاني اسناد (با توجه به تعداد و كلاسه هاي پرونده هاي موجود)، تشخیص اوراق زاید و قابل امحا جهت چابک سازی سیستم بایگانی، انواع روش های بایگانی مکانیزه، آشنایی با نرم افزارهای مورد استفاده در بایگانی و ... تدريس گرديد.

گفتنی است اين دوره با استقبال خوب کارکنان مواجه شد و حاضرین در پایان خواستار برگزاري دوره هاي تكميلي در این زمینه بودند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى

    اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات