شهروندان قمی هر گونه تخلفات ساختمانی را گزارش دهند.

شهروندان قمی هر گونه تخلفات ساختمانی را گزارش دهند.

به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني اداره كل راه و شهرسازي استان قم، حسن صبوری با بيان اين مطلب گفت: سامانه كشوري نظارت عاليه ماده ۳۵ به نشانی ( https://snam.mrud.ir ) راه اندازي شده است كه در اين سامانه بخشي به عنوان ثبت شكايات مردمي ايجاد گرديده كه شاكيان اعم از مالك، مهندس و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي مي توانند با ورود به سامانه مذكور اقدام به ارسال مستندات و موارد مرتبط با عدم رعايت مقررات ملي ساختمان در پروژه هاي مشمول قانون نظام مهندسي را به اداره كل راه و شهرسازي استان ها گزارش نمايند.

وی افزود: شکایت ثبت شده مستقیما بر روی کارتابل معاون شهرسازی و معماری و رییس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان و مسئول نظارت عالیه اداره کل راه و شهرسازی قم قابل رویت بوده و مورد پیگیری قرار می گیرد و در اسرع وقت به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

صبوری ادامه داد: متقاضی نیز می تواند از طریق سامانه مذکور شکایت خود را پیگیری نموده و تمام مراحل ذکر شده توسط کارشناس محترم دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی کنترل و پیگیری می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۳۵، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرح هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است؛ بر عهده وزارت راه و شهرسازي خواهد بود و در صورتي كه در حين بازديدها به تخلفي برخورد نمايد، با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح يا جلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است. در اجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري مي باشند.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان قم

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان قم

    اداره کل راه و شهرسازی استان قم یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات