❇️ احداث و آسفالت راههای روستایی در شهرستان پیرانشهر

منبع خبر

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات