برگزاری جلسه بررسی برداشتهای غیر مجاز صورت گرفته در پایین دست سد کوثر .

برگزاری جلسه بررسی برداشتهای غیر مجاز صورت گرفته در پایین دست سد کوثر .

برگزاری جلسه بررسی برداشتهای غیر مجاز صورت گرفته در پایین دست سد کوثر .


در این جلسه که در تاریخ 21 مهر 98 در سالن جلسات مدیریت بحران استانداری با حضور آقای مهندس قادری مدیر کل مدیریت بحران استان و دستگاهای اجرایی مرتبط (دفترفنی استانداری - صنعت معدن و تجارت- آب منطقه ای - امور اراضی و . . . ) برگزار گردید .
مدیر کل مدیریت بحران استان فلسفه تشکیل جلسه را درخواست شرکت آب منطقه ای استان مبنی بر وجود شن چال های عمیق ایجاد شده در پایین دست سد کوثر و خطرات احتمالی ناشی از آن را اعلام نمودند . از آنجا که اولویت ،حفظ جان و سپس مال افراد می باشد و براساس اظهارات اعلام شده و شواهد موجود ، بروز خطر برای سد ( شکست ) و متعاقب آن تهدید مراکز جمعیتی در پایین دست محتمل خواهد بود . لذا ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه جدی و عاجل توسط دستگاههای ذیربط دراینخصوص انجام گیرد .
از دستگاههای اجرایی ذیربط خواستند موارد ذیل را پیگیری و اقدام نمایند :
1-با توجه به مشکلات ایجاد شده در پایین دست سد کوثر و احتمال وقوع حادثه ، مجوز برداشت جدید توسط سازمان صنعت ، معدن و تجارت تا تعیین تکلیف نهایی صادر نگردد .
2- شرکت آب منطقه ای استان مشخصاتutm  شن چال های موجود را به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اعلام و سازمان مذکور ضمن بررسی مجاز و غیرمجاز بودن موارد اعلام شده ، در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز و یا بیش از حد مجوز صادره ، نسبت به توقف برداشت و لغو مجوز ، در اسرع وقت اقدام نماید.
3- شرکت آب منطقه ای استان پس از بررسی و مطالعه ، به صورت مکتوب به اداره کل مدیریت بحران و سازمان صنعت،معدن و تجارت استان اعلام نماید تا چه شعاعی از پایاب سد ، می توان مجوز برداشت صادر نمود.
4- نظام مهندسی معدن استان ،گزارش بازدید های دوره ای در منطقه اشاره شده را به سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ارسال نماید.
5- سازمان صنعت،معدن و تجارت استان ظرف یک هفته پس از ارسال لیست توسط آب منطقه ای استان  ( حداکثر ده روز آتی ) گزارش اقدامات را جهت اقدام بعدی به اداره کل مدیریت بحران استان ارسال نماید.
جناب مهندس قادری رسیدگی هر چه سریعتر به مشکلات ایجاد شده برای سد کوثر را امری مهم و ضروری خواند و درانتهای جلسه از دستگاه های اجرایی مرتبط خواسته شده تا اقدامات لازم جهت تسریع در انجام موارد مرتبط با مسائل ایجاد شده را انجام دهند .

برگزاری جلسه بررسی برداشتهای غیر مجاز صورت گرفته در پایین دست سد کوثر .

برگزاری جلسه بررسی برداشتهای غیر مجاز صورت گرفته در پایین دست سد کوثر .


لینک اصل خبر در سایت اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    منبع خبر

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان

    اداره کل مدیریت بحران استانداری گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات