بازدید 2ساعته اعضاء شورای اسلامی شهر از گریزه و ناحیه منفصل شهری نایسر

بازدید 2ساعته اعضاء شورای اسلامی شهر از گریزه و ناحیه منفصل شهری نایسر

بازدید دو ساعته اعضای شورای اسلامی شهر سنندج از فعالیت عمرانی درحال انجام،در گریزه و نواحی منفصل شهری نایسر


ویدئو در این قسمت قرار داده شود
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر سنندج

    منبع خبر

    شورای شهر سنندج

    شورای شهر سنندج یک شورای شهر در شهر سنندج می باشد

      نظرات