هشتادو چهارمین جلسه عادی و علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزار شد

هشتادو چهارمین جلسه عادی و علنی شورای اسلامی شهر بندرانزلی برگزار شد

هشتادوچهارمین جلسه شورای اسلامی شهربندرانزلی به صورت عادی و علنی راس ساعت ۱۸ عصرروز یکشنبه مورخ ۲۱/۷/۹۸ درمحل شورا با تلاوت آیاتی ازکلام ا…. مجید برگزارگردید. آقای حیدری ریاست شورا ضمن تشکر ازحضور اعضای محترم، شروع جلسه را اعلام و با توجه به درخواست کمیسیونهای تخصصی شورا مبنی بر عدم ارائه به موقع مدارک ومستندات لازم به منظور بررسی استعلامهای صورت گرفته وبا عنایت به عدم کفایت مذاکرات برای رسیدگی به موارد مطروحه در دستورکارجلسه لذا به اتفاق آراء مقررگردید تا مراتب درجلسات کمیسیونهای تخصصی شورا مجددا مطرح وپس از رسیدگی قطعی، درجلسه آتی شورا که به صورت فوق العاده وعلنی برگزار خواهد شد نسبت به بررسی وتصمیم گیری نهائی درخصوص دستور کارشرح فوق اقدام گردد.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر بندر انزلی

    منبع خبر

    شورای شهر بندر انزلی

    شورای شهر بندر انزلی یک شورای شهر در شهر بندرانزلی می باشد

      نظرات