دیدار با دادستان شهرستان تفت، در راستای اجرای طرح آزادسازی...

دیدار با دادستان شهرستان تفت، در راستای اجرای طرح آزادسازی رودخانه ده بالا با حضور مدیر حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل و سرپرست مدیریت روابط عمومی، مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل و سرپرست مدیریت حقوقی شرکت آب منطقه ای یزد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات