فرآیند اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری و گام‌های دهگانه آن در وزارت راه و شهرسازی تبیین شد

فرآیند اجرای چرخه مدیریت بهره‌وری و گام‌های دهگانه آن در وزارت راه و شهرسازی تبیین شد

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی اولین نشست کمیته بهره‌وری وزارت راه و شهرسازی به میزبانی محسن صادقی مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌و‌نقل و دبیر کمیته بهره‌وری و با حضور نمایندگان حوزه ستادی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و بانک مسکن، ۲۱ مهرماه برگزار شد

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات