مراسم تجليل ازسبزپوشان يگان انتظامي درشركت توانيربرگزارشد

مراسم تجليل ازسبزپوشان يگان انتظامي درشركت توانيربرگزارشد


به گزارش پايگاه خبري توانير،دراين مراسم كه با حضوربيژن قاسمي مديركل دفتر روابط عمومي واموربين الملل ،كريميان مشاورارشد دفترمركزي حراست ،سرگرد باغ فلكي فرمانده يگان حفاظت وجمعي ازمعاونان ومسوولان حراست وسبزپوشان نيروي انتظامي شركت توانيربرگزارشد، بيژن قاسمي تلاشگران يگان انتظامي توانير را از بهترين و صميمي ترين همكاران صنعت برق برشمرد كه به عنوان بازوي حراست وبا اخلاص وهمدلي به انجام وظايف ذاتي مشغولند.
كريميان مشاورارشد دفترمركزي حراست توانيردراين مراسم ،تلاش شبانه روزي سبزپوشان يگان انتظامي را كاري جهادي عنوان كرد كه موجبات امنيت وآسودگي خاطر جامعه رافراهم مي آورد وبا برقراري نظم اجتماعي، تجلي بخش امنيت درجامعه هستند.
درادامه اين مراسم با اهداي لوح تقدير به سرگرد باغ فلكي فرمانده يگان حفاظت شركت توانير،از سبزپوشان پرتلاش نيروي انتظامي شركت توانير قدرداني به عمل آمد.
سرگرد باغ فلكي اظهارداشت:يگان انتظامي دركنار حراست شركت توانير با اقتدار به انجام وظايف ذاتي مي پردازد و ما به عنوان عضوي ازخانواده توانير وهمگام با مسوولان وپرسنل دفترمركزي حراست درجهت حفظ نظم وامنيت مجموعه تلاش مي كنيم وقدردان زحمات پرسنل انتظامي هستيم.لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات